BARE BOHEMIAN

"Andra generationens invandrare"

Nu ska jag ta upp ett begrepp jag ogillar väldigt mycket och det är orden "andra generationens invandrare" som jag stör mig på. Jag trodde att man år 2016 hade lärt sig att det är ett felaktigt begrepp även inom journalistiken, då begreppet används för att beskriva personer som är födda i Sverige, men som har föräldrar med utländsk bakgrund. 

Jag skumläste en artikel idag som främst kritiserar en polisman som verkar ha åsikter åt höger och det ironiska med artikeln är att man använder just begreppet "andra generationens invandrare" samtidigt som journalisten skriver att "de flesta invandrare är skötsamma medborgare som polisen inte behöver ingripa mot". Man klumpar ihop begreppen "första generationens invandrare" med "andra generationens invandrare" trots att den "andra generationen" man refererar till har aldrig invandrat till Sverige. Det är problematiskt när ett språk reflekterar rasism, det är ett sätt att dela in folk i olika kategorier, ett "vi" och "dom" tänk, samma retorik som både Trump och SD kör med. 

Begreppet stör mig extra mycket eftersom jag vet att jag själv omfattas av det, trots att jag är född i Sverige, trots att svenska är mitt andra modersmål. Trots att jag kan tala och skriva på svenska överlägset bättre än dem tre andra språk jag kan, varav Bengali är mitt första modersmål. 

 Det är dags att skrota begreppet "andra generationens invandrare", ett förlegat begrepp som innebär att man inte är svensk, för att man har föräldrar som invandrat till Sverige.

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas